Now showing items 1-1 of 1

    • El Derecho en el Enciclopedismo del Siglo XVI 

      Rafael Ramis Barceló; Rafael Ramis Barceló Facultat de Dret - IEHM - Unidad asociada al CSIC Universitat de les Illes Balears Ctra. de Valldemossa, km. 7.5 07122 Palma de Mallorca